Sigmoideoskopia

Fiberosigmoidoskopia to wziernikowanie odbytnicy oraz esicy i dystalnego odcinka okrężnicy zstępującej, wykonywane za pomocą giętkiego endoskopu. Urządzenie to może zostać połączone z monitorem oraz urządzeniem rejestrującym przebieg badania. Instrument wyposażony jest w kanał dla dodatkowego oprzyrządowania (np. kleszczyków do biopsji, pętli koagulacyjnej). Główną zaletą tej metody w porównaniu z kolonoskopią jest możliwość wykonania badania bez znieczulenia chorego. Powikłaniami badania mogą być: perforacja jelita i trudne do opanowania krwawienie (dotyczy to zwłaszcza chorych z zaawansowanymi zmianami zapalnymi, chorobą uchyłkową lub naciekiem nowotworowym). Wskazania do wykonania fiberosigmoidoskopii są podobne jak do anoskopii oraz dodatkowo:

  • weryfikacja wątpliwych wyników wlewu kontrastowego (w takim zakresie jelita grubego, w jakim jest ono dostępne badaniu);
  • patologiczne zwężenie widoczne na obrazie radiologicznym (w takim zakresie jelita grubego, w jakim jest ono dostępne badaniu); .
  • badanie kontrolne po leczeniu operacyjnym.


Przeciwwskazaniami do wykonania fiberosigmoidoskopii są:

  • toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum)',
  • ostre stany zapalne jelita grubego;
  • ostra niewydolność krążeniowa lub oddechowa;
  • brak zgody chorego.


Zgoda na wykonanie badania i informacje dla Pacjenta znajdziesz w dziale Materiały do pobrania

ProktoVita
Rzeszów, Łukasiewicza 78 /13c (Zalesie Park)
Rejestracja telefoniczna
722 300 301
Rejestracja mailowa
rejestracja@proktolog.rzeszow.pl

Chcesz się zarejestrować?
Skorzystaj z formularza kontaktowego

Zarejestruj się